Visa allt om MediaAnalys Holding AB
Visa allt om MediaAnalys Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -32 -30 -37 -502
Resultat efter finansnetto -20 -25 118 -927 -1 042 3 646
Årets resultat -20 -25 118 -227 -142 3 646
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 157 19 157 59 877 59 877 59 877
Omsättningstillgångar 2 10 47 52 55
Tillgångar 19 158 19 166 59 923 59 929 59 932
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 13 483 13 503 38 621 38 848 38 991
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 648 5 648 19 965 19 625 2 520
Kortfristiga skulder 27 15 1 337 1 456 18 421
Skulder och eget kapital 19 158 19 166 59 923 59 929 59 932
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -32 -30 -37 -502
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -%
Soliditet 70,38% 70,45% 64,45% 64,82% 65,06%
Kassalikviditet 7,41% 66,67% 3,52% 3,57% 0,30%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...