Visa allt om Case 5 AB
Visa allt om Case 5 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12
Nettoomsättning 11 568 12 473 10 790 12 000 11 735 2 495 1 154
Övrig omsättning 46 14 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 67 1 524 1 262 1 490 2 857 458 -291
Resultat efter finansnetto 31 1 520 1 262 1 512 2 857 457 -292
Årets resultat -10 1 142 1 809 848 1 564 389 -292
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 5 20 35 50 64 69
Omsättningstillgångar 2 261 4 358 4 581 5 337 5 223 1 706 485
Tillgångar 2 261 4 363 4 601 5 372 5 273 1 770 554
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 186 1 296 1 954 1 345 1 671 420 -192
Obeskattade reserver 0 0 0 1 099 727 0 0
Avsättningar (tkr) 43 167 129 140 144 148 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 107 0
Kortfristiga skulder 2 032 2 900 2 518 2 788 2 731 1 096 746
Skulder och eget kapital 2 261 4 363 4 601 5 372 5 273 1 770 554
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 200 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 235 5 952 5 211 4 624 4 461 866 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 2 671 2 546 2 201 1 964 1 845 446 -
Utdelning till aktieägare 0 1 100 1 800 1 200 0 0 0
Omsättning 11 614 12 487 10 790 12 000 11 735 2 495 1 154
Nyckeltal
Antal anställda 13 14 12 11 11 7 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 890 891 899 1 091 1 067 356 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 703 636 647 628 600 231 -
Rörelseresultat, EBITDA 72 1 539 1 277 1 505 2 872 463 -287
Nettoomsättningförändring -7,26% 15,60% -10,08% 2,26% 370,34% 116,20% -%
Du Pont-modellen 2,96% 34,93% 27,52% 28,20% 54,18% 25,88% -52,53%
Vinstmarginal 0,58% 12,22% 11,73% 12,62% 24,35% 18,36% -25,22%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1,98% 11,69% 19,12% 21,24% 21,24% 24,45% -22,62%
Soliditet 8,23% 29,70% 42,47% 40,11% 41,85% 23,73% -34,66%
Kassalikviditet 111,27% 150,28% 181,93% 191,43% 191,25% 155,66% 65,01%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 4 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2010 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...