Visa allt om Idena Sth AB
Visa allt om Idena Sth AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 59 79 0 79 231
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 24 -7 -89 -36 -20
Resultat efter finansnetto 24 -7 -89 -36 -20
Årets resultat 24 -7 -89 -36 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 4 7 11 15
Omsättningstillgångar 66 6 1 26 19
Tillgångar 66 10 8 37 33
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 -40 -56 33 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 38 0 0
Kortfristiga skulder 56 50 26 4 4
Skulder och eget kapital 66 10 8 37 33
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 59 79 0 79 231
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 28 -3 -85 -32 -16
Nettoomsättningförändring -25,32% -% -100,00% -65,80% -%
Du Pont-modellen 36,36% -70,00% -% -97,30% -60,61%
Vinstmarginal 40,68% -8,86% -% -45,57% -8,66%
Bruttovinstmarginal 89,83% 92,41% -% 15,19% 44,59%
Rörelsekapital/omsättning 16,95% -55,70% -% 27,85% 6,49%
Soliditet 13,64% -400,00% -700,00% 89,19% 90,91%
Kassalikviditet 117,86% 12,00% 3,85% 650,00% 475,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...