Visa allt om Sista versen 28898 AB
Visa allt om Sista versen 28898 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 282 567 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 -4 0 -308 -172 0
Resultat efter finansnetto -3 -4 0 -310 -174 0
Årets resultat -3 -4 0 -310 -174 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 236 0
Omsättningstillgångar 3 2 4 4 86 50
Tillgångar 3 2 4 4 322 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -3 0 4 5 51 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 2 0 0 271 0
Skulder och eget kapital 3 2 4 4 322 50
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 - 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 282 567 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 -4 0 -308 -113 0
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,26% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -7 700,00% -53,42% -%
Vinstmarginal -% -% -% -109,22% -30,34% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 32,62% 41,09% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1,42% -32,63% -%
Soliditet -100,00% 0,00% 100,00% 125,00% 15,84% 100,00%
Kassalikviditet 50,00% 100,00% -% -% 17,71% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...