Visa allt om Indigoviken AB
Visa allt om Indigoviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 240 240 240 240 385 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -54 -53 -75 -81 135 -35
Resultat efter finansnetto -54 -53 -84 -130 -76 -35
Årets resultat 1 -3 -34 25 -76 -35
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 730 15 907 15 999 16 033 16 206 11 507
Omsättningstillgångar 34 86 259 86 1 426 239
Tillgångar 15 764 15 993 16 258 16 119 17 632 11 746
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 58 60 95 69 65
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 458 15 658 15 952 15 778 17 308 11 650
Kortfristiga skulder 247 277 246 246 254 31
Skulder och eget kapital 15 764 15 993 16 258 16 119 17 632 11 746
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 240 240 240 240 385 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 123 122 98 91 279 -35
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% -37,66% -% -%
Du Pont-modellen -0,34% -0,33% -0,46% -0,50% 0,78% -%
Vinstmarginal -22,50% -22,08% -31,25% -33,75% 35,84% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -88,75% -79,58% 5,42% -66,67% 304,42% -%
Soliditet 0,37% 0,36% 0,37% 0,59% 0,39% 0,55%
Kassalikviditet 13,77% 31,05% 105,28% 34,96% 561,42% 770,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...