Visa allt om Fastighets AB Årup 7:6
Visa allt om Fastighets AB Årup 7:6

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 796 800 796 796 768 547
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -134 -4 67 1 92
Resultat efter finansnetto 1 6 -4 3 0 15
Årets resultat 1 6 -4 2 0 11
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 503 3 663 3 823 3 984 3 992 4 147
Omsättningstillgångar 843 682 740 598 447 270
Tillgångar 4 346 4 345 4 563 4 582 4 439 4 417
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 66 65 59 63 61 61
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 261 4 261 4 261 4 261 4 261 4 261
Kortfristiga skulder 19 19 243 258 117 95
Skulder och eget kapital 4 346 4 345 4 563 4 582 4 439 4 417
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 796 800 796 796 768 547
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 161 26 156 226 155 201
Nettoomsättningförändring -0,50% 0,50% 0,00% 3,65% 40,40% -%
Du Pont-modellen 0,02% 0,16% -0,09% 1,46% 0,02% 2,08%
Vinstmarginal 0,13% 0,88% -0,50% 8,42% 0,13% 16,82%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 103,52% 82,88% 62,44% 42,71% 42,97% 31,99%
Soliditet 1,52% 1,50% 1,29% 1,37% 1,37% 1,38%
Kassalikviditet 4 436,84% 3 589,47% 304,53% 231,78% 382,05% 284,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...