Visa allt om Slutplattan EGPOL 99349 AB
Visa allt om Slutplattan EGPOL 99349 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 779 1 004 940 984 709
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -42 164 395 299 329 32
Resultat efter finansnetto -34 170 399 304 335 32
Årets resultat 226 90 224 158 171 19
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 411 837 996 1 036 800 269
Tillgångar 411 837 996 1 036 800 269
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 338 268 333 259 240 69
Obeskattade reserver 0 324 277 172 91 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 73 245 386 605 469 200
Skulder och eget kapital 411 837 996 1 036 800 269
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 280 192 196 171
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 335 0 48 26 95
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 5 45 54 75 70 84
Utdelning till aktieägare 288 156 155 150 140 0
Omsättning 0 779 1 004 940 984 709
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 390 502 470 492 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 36 239 236 230 220 242
Rörelseresultat, EBITDA -42 164 395 299 329 32
Nettoomsättningförändring -100,00% -22,41% 6,81% -4,47% 38,79% -%
Du Pont-modellen -% 20,31% 40,16% 29,34% 41,88% 11,90%
Vinstmarginal -% 21,82% 39,84% 32,34% 34,04% 4,51%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 75,99% 60,76% 45,85% 33,64% 9,73%
Soliditet 82,24% 62,21% 55,13% 37,24% 38,38% 25,65%
Kassalikviditet 563,01% 341,63% 258,03% 171,24% 170,58% 134,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...