Visa allt om Hjortronlandet AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 79
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -8 -7 -7 -5 -12 73
Resultat efter finansnetto 121 219 211 268 696 6 400
Årets resultat 94 171 158 197 633 6 346
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 6 839 6 923 6 939 6 941 6 889 6 489
Tillgångar 6 839 6 923 6 939 6 941 6 889 6 489
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 761 6 823 6 808 6 800 6 753 6 396
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 4 4 4 24
Kortfristiga skulder 78 100 128 137 132 69
Skulder och eget kapital 6 839 6 923 6 939 6 941 6 889 6 489
Löner & utdelning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 161 156 156 150 150 276
Omsättning 0 0 0 0 0 79
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -8 -7 -7 -5 -12 73
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% 98,63%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% 8 101,27%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% 8 126,58%
Soliditet 98,86% 98,56% 98,11% 97,97% 98,03% 98,57%
Kassalikviditet 8 767,95% 6 923,00% 5 421,09% 5 066,42% 5 218,94% 9 404,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...