Visa allt om TRS Servicebolag AB
Visa allt om TRS Servicebolag AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 13 949 19 468 14 996 18 623 6 883
Övrig omsättning 98 1 003 778 431 815 203
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 0 0 0 0 0 0
Årets resultat 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 80 50 10 110 4 383 5 974 3 730
Tillgångar 80 50 10 110 4 383 5 974 3 730
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 50 50 50 50 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 0 10 060 4 333 5 924 3 680
Skulder och eget kapital 80 50 10 110 4 383 5 974 3 730
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 2 590 4 731 3 630 4 250 1 927
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 934 1 772 1 374 1 564 695
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 98 14 952 20 246 15 427 19 438 7 086
Nyckeltal
Antal anställda 0 8 10 10 9 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 1 744 1 947 1 500 2 069 860
Personalkostnader per anställd (tkr) - 442 651 501 648 328
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 28 64 29 191
Nettoomsättningförändring -100,00% -28,35% 29,82% -19,48% 170,57% -%
Du Pont-modellen -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Vinstmarginal -% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 0,36% 0,26% 0,33% 0,27% 0,73%
Soliditet 62,50% 100,00% 0,49% 1,14% 0,84% 1,34%
Kassalikviditet 266,67% -% 100,50% 101,15% 100,84% 101,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...