Visa allt om Visionsgruppen Daléngatan AB
Visa allt om Visionsgruppen Daléngatan AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 224 1 005 600 559 555 279
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 315 227 125 -61 -143
Resultat efter finansnetto -156 142 110 -5 -171 -194
Årets resultat -121 83 87 -5 -127 -143
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 459 9 967 4 161 4 012 4 082 4 108
Omsättningstillgångar 41 49 41 129 529 579
Tillgångar 10 500 10 017 4 201 4 141 4 611 4 687
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 51 137 204 117 50 50
Obeskattade reserver 0 35 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 892 8 573 3 780 3 860 4 121 4 121
Kortfristiga skulder 1 556 1 272 217 164 440 516
Skulder och eget kapital 10 500 10 017 4 201 4 141 4 611 4 687
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 150 0 0 0
Omsättning 1 224 1 005 600 559 555 279
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 145 446 299 196 2 -102
Nettoomsättningförändring 21,79% 67,50% 7,33% 0,72% 98,92% -%
Du Pont-modellen -0,16% 3,14% 5,40% 3,02% -1,32% -3,05%
Vinstmarginal -1,39% 31,34% 37,83% 22,36% -10,99% -51,25%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -123,77% -121,69% -29,33% -6,26% 16,04% 22,58%
Soliditet 0,49% 1,64% 4,86% 2,83% 1,08% 1,07%
Kassalikviditet 2,63% 3,85% 18,89% 78,66% 120,23% 112,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...