Visa allt om Jowe Skog AB
Visa allt om Jowe Skog AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 7 033 9 857 7 759 3 941 4 960 5 180
Övrig omsättning 10 72 22 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 309 1 069 895 -131 1 024 1 190
Resultat efter finansnetto 236 951 783 -230 916 1 044
Årets resultat 364 465 421 -9 435 156
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 185 4 269 3 673 4 310 3 144 3 793
Omsättningstillgångar 2 939 3 106 2 588 1 110 1 800 1 479
Tillgångar 6 124 7 375 6 261 5 419 4 944 5 273
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 220 1 856 1 391 970 979 670
Obeskattade reserver 1 293 1 530 1 176 934 1 156 831
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 329 1 443 1 699 2 278 1 239 2 453
Kortfristiga skulder 2 283 2 546 1 995 1 237 1 570 1 318
Skulder och eget kapital 6 124 7 375 6 261 5 419 4 944 5 273
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 987 1 930 1 079 1 040 1 162 1 219
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 767 707 395 388 427 378
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 127
Omsättning 7 043 9 929 7 781 3 941 4 966 5 180
Nyckeltal
Antal anställda 4 5 4 4 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 758 1 971 1 940 985 1 240 1 295
Personalkostnader per anställd (tkr) 705 540 382 362 408 406
Rörelseresultat, EBITDA 1 491 2 210 1 747 692 1 833 2 116
Nettoomsättningförändring -28,65% 27,04% 96,88% -20,54% -4,25% -%
Du Pont-modellen 5,05% 14,54% 14,34% -2,23% 20,71% 22,57%
Vinstmarginal 4,39% 10,88% 11,57% -3,07% 20,65% 22,97%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,33% 5,68% 7,64% -3,22% 4,64% 3,11%
Soliditet 52,72% 41,35% 36,87% 30,60% 37,03% 24,32%
Kassalikviditet 128,73% 122,00% 129,72% 89,73% 114,65% 112,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...