Visa allt om P & B Gruppen AB
Visa allt om P & B Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0
Övrig omsättning 6 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -17 -8 0
Resultat efter finansnetto -2 -17 -8 0
Årets resultat -2 -17 -8 0
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 23 31 0
Omsättningstillgångar 8 10 11 50
Tillgångar 23 33 42 50
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 23 25 42 50
Obeskattade reserver 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 8 0 0
Skulder och eget kapital 23 33 42 50
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0
Omsättning 6 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 6 -9 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 75,76% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% 125,00% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...