Visa allt om BrunnsSörbygatans fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 758 798 727 692 694 393
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 379 337 307 291 295 194
Resultat efter finansnetto 311 205 156 136 171 137
Årets resultat 1 0 0 0 126 100
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 037 5 120 5 203 4 941 5 018 5 094
Omsättningstillgångar 654 468 555 441 387 239
Tillgångar 5 691 5 588 5 759 5 383 5 404 5 333
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 202 200 200 200 326 200
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 650 4 750 4 850 4 647 4 746 4 846
Kortfristiga skulder 839 637 708 536 332 287
Skulder och eget kapital 5 691 5 588 5 759 5 383 5 404 5 333
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 126 0
Omsättning 758 798 727 692 694 393
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 462 420 388 367 371 238
Nettoomsättningförändring -5,01% 9,77% 5,06% -0,29% 76,59% -%
Du Pont-modellen 7,94% 6,23% 5,33% 5,50% 5,50% 3,64%
Vinstmarginal 59,63% 43,61% 42,23% 42,77% 42,80% 49,36%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -24,41% -21,18% -21,05% -13,73% 7,93% -12,21%
Soliditet 3,55% 3,58% 3,47% 3,72% 6,03% 3,75%
Kassalikviditet 77,95% 73,47% 78,39% 82,28% 116,57% 83,28%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 7 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...