Visa allt om Vattenfall Biomass Liberia AB
Visa allt om Vattenfall Biomass Liberia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 1 0 18 746 58 301 0
Övrig omsättning - - 2 921 10 418 3 028 44
Rörelseresultat (EBIT) -51 -105 2 274 -249 975 -51 403 -5 400
Resultat efter finansnetto -2 915 -127 2 259 -1 398 081 -62 569 -8 307
Årets resultat 9 -223 996 991 157 -1 244 098 -62 569 -12 803
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 1 138 513 1 138 385 149 487 648 226 685 001
Omsättningstillgångar 3 644 226 417 5 386 3 338 297 354 161 743
Tillgångar 3 644 1 364 930 1 143 771 152 825 945 580 846 744
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 059 919 259 1 143 255 152 098 238 196 300 765
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 859 0 0 0 318 035 0
Kortfristiga skulder 726 445 671 516 727 389 349 545 979
Skulder och eget kapital 3 644 1 364 930 1 143 771 152 825 945 580 846 744
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 0
Utdelning till aktieägare 0 918 209 0 0 0 0
Omsättning 0 1 2 921 29 164 61 329 44
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -51 -105 2 274 -249 975 -51 403 -5 400
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -100,00% -67,85% -% -%
Du Pont-modellen -% -0,01% -% -377,00% -4,74% -%
Vinstmarginal -% -8 200,00% -% -3 073,43% -76,95% -%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -55,65% -58,89% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -21 925 400,00% -% 13,93% -157,79% -%
Soliditet 29,06% 67,35% 99,95% 99,52% 25,19% 35,52%
Kassalikviditet 501,93% 50,80% 1 043,80% 459,15% 76,37% 29,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...