Visa allt om Sarner Trading försäljnings AB
Visa allt om Sarner Trading försäljnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 140 0 0 221 600 396
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 120 -10 -34 33 94 14
Resultat efter finansnetto 120 -10 -34 33 -28 256
Årets resultat 89 -10 -34 25 -53 254
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 640
Omsättningstillgångar 198 54 88 167 438 210
Tillgångar 198 54 88 167 438 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 133 44 84 148 250 304
Obeskattade reserver 19 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 9 4 19 187 546
Skulder och eget kapital 198 54 88 167 438 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 23 168 382 269
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 7 72 129 85
Utdelning till aktieägare 40 0 30 30 127 0
Omsättning 140 0 0 221 600 396
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 221 600 396
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 30 164 471 357
Rörelseresultat, EBITDA 120 -10 -34 33 94 14
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -63,17% 51,52% -%
Du Pont-modellen 60,61% -% -% 19,76% -6,39% 31,06%
Vinstmarginal 85,71% -% -% 14,93% -4,67% 66,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 108,57% -% -% 66,97% 41,83% -84,85%
Soliditet 74,66% 81,48% 95,45% 88,62% 57,08% 35,76%
Kassalikviditet 430,43% 600,00% 2 200,00% 878,95% 234,22% 38,46%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...