Visa allt om ClayPort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 369 472 276 124 370
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 472 267 175 -37 132
Resultat efter finansnetto 524 276 246 56 159
Årets resultat 309 156 156 55 94
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 230 230 213 213 305
Omsättningstillgångar 722 201 158 145 37
Tillgångar 953 431 371 358 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 360 208 207 105 144
Obeskattade reserver 229 100 30 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 363 124 134 253 176
Skulder och eget kapital 953 431 371 358 342
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 431 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 136 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 150 156 155 55 94
Omsättning 1 369 472 276 124 370
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 369 - 276 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 578 - 1 - -
Rörelseresultat, EBITDA 472 267 175 -21 160
Nettoomsättningförändring 190,04% 71,01% 122,58% -66,49% -%
Du Pont-modellen 55,30% 64,04% 66,58% 15,92% 46,78%
Vinstmarginal 38,50% 58,47% 89,49% 45,97% 43,24%
Bruttovinstmarginal 99,85% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,22% 16,31% 8,70% -87,10% -37,57%
Soliditet 56,52% 66,36% 61,75% 29,33% 47,06%
Kassalikviditet 198,90% 162,10% 117,91% 57,31% 21,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...