Visa allt om ClayPort AB
Visa allt om ClayPort AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 403 1 369 472 276 124 370
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -61 472 267 175 -37 132
Resultat efter finansnetto 1 027 524 276 246 56 159
Årets resultat 1 027 309 156 156 55 94
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 340 230 230 213 213 305
Omsättningstillgångar 1 321 722 201 158 145 37
Tillgångar 1 661 953 431 371 358 342
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 078 360 208 207 105 144
Obeskattade reserver 229 229 100 30 0 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 354 363 124 134 253 176
Skulder och eget kapital 1 661 953 431 371 358 342
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 696 431 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 277 136 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 100 150 156 155 55 94
Omsättning 1 403 1 369 472 276 124 370
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 403 1 369 - 276 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 010 578 - 1 - -
Rörelseresultat, EBITDA -61 472 267 175 -21 160
Nettoomsättningförändring 2,48% 190,04% 71,01% 122,58% -66,49% -%
Du Pont-modellen 61,83% 55,30% 64,04% 66,58% 15,92% 46,78%
Vinstmarginal 73,20% 38,50% 58,47% 89,49% 45,97% 43,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 99,85% 98,94% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 68,92% 26,22% 16,31% 8,70% -87,10% -37,57%
Soliditet 75,65% 56,52% 66,36% 61,75% 29,33% 47,06%
Kassalikviditet 373,16% 198,90% 162,10% 117,91% 57,31% 21,02%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...