Visa allt om Swedish Supporters AB
Visa allt om Swedish Supporters AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 227 366 710 1 568 0
Övrig omsättning - 150 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 168 18 -17 -12 -71
Resultat efter finansnetto 0 161 -1 -30 -17 -71
Årets resultat 0 145 -1 0 -17 -71
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 487 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 117 604 287 329 310 97
Tillgångar 604 604 287 329 310 97
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 205 205 61 62 62 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 288 288 146 142 0 0
Kortfristiga skulder 111 111 81 125 248 18
Skulder och eget kapital 604 604 287 329 310 97
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 40 90 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 13 28 -
Utdelning till aktieägare 0 150 0 0 0 0
Omsättning 0 377 366 710 1 568 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 227 366 710 1 568 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 53 118 -
Rörelseresultat, EBITDA 0 168 18 -17 -12 -71
Nettoomsättningförändring -100,00% -37,98% -48,45% -54,72% -% -%
Du Pont-modellen -% 27,81% 6,27% -5,17% -3,87% -%
Vinstmarginal -% 74,01% 4,92% -2,39% -0,77% -%
Bruttovinstmarginal -% 20,70% 34,70% 21,69% 17,79% -%
Rörelsekapital/omsättning -% 217,18% 56,28% 28,73% 3,95% -%
Soliditet 33,94% 33,94% 21,25% 18,84% 20,00% 81,44%
Kassalikviditet 105,41% 544,14% 354,32% 263,20% 125,00% 538,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...