Visa allt om Västerås Foto-kompani AB
Visa allt om Västerås Foto-kompani AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 940 1 060 1 163 490 577 950
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 44 361 100 7 -491
Resultat efter finansnetto 2 39 361 100 7 -491
Årets resultat 2 35 361 100 7 -491
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 119 750 719 324 296 188
Tillgångar 1 119 750 719 324 296 188
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 584 582 547 186 86 79
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 535 168 172 138 210 109
Skulder och eget kapital 1 119 750 719 324 296 188
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 394 343 258 163 214 528
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 110 93 81 51 67 166
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 940 1 060 1 163 490 577 950
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 470 1 060 1 163 490 577 950
Personalkostnader per anställd (tkr) 252 270 339 215 282 695
Rörelseresultat, EBITDA 2 481 361 100 7 -491
Nettoomsättningförändring -11,32% -8,86% 137,35% -15,08% -39,26% -%
Du Pont-modellen 0,18% 5,87% 50,21% 30,86% 2,36% -261,17%
Vinstmarginal 0,21% 4,15% 31,04% 20,41% 1,21% -51,68%
Bruttovinstmarginal 68,30% 98,96% 79,62% 77,76% 72,96% 74,42%
Rörelsekapital/omsättning 62,13% 54,91% 47,03% 37,96% 14,90% 8,32%
Soliditet 52,19% 77,60% 76,08% 57,41% 29,05% 42,02%
Kassalikviditet 161,87% 364,29% 317,44% 98,55% 77,62% 82,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...