Visa allt om Q-WING KEE AB
Visa allt om Q-WING KEE AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 0 195 2 042 2 394 1 991 727
Övrig omsättning 471 477 - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 0 6 5 -23 -299 -407
Resultat efter finansnetto 1 6 2 -24 -298 -408
Årets resultat 1 6 2 -24 -298 -408
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 132 312 427 593 734 826
Omsättningstillgångar 59 131 173 104 98 183
Tillgångar 191 443 600 697 832 1 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 79 78 72 70 394 642
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 112 365 528 627 439 367
Skulder och eget kapital 191 443 600 697 832 1 009
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 249 32
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 70 644 663 518 189
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 33 19 244 272 264 77
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 471 672 2 042 2 394 1 991 728
Nyckeltal
Antal anställda - 0 4 4 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 511 599 664 242
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 159 219 284 73
Rörelseresultat, EBITDA 180 121 171 152 -212 -287
Nettoomsättningförändring -100,00% -90,45% -14,70% 20,24% 173,87% -%
Du Pont-modellen -% 1,35% 0,83% -3,30% -35,94% -40,34%
Vinstmarginal -% 3,08% 0,24% -0,96% -15,02% -55,98%
Bruttovinstmarginal -% 70,77% 72,82% 74,02% 68,96% 57,22%
Rörelsekapital/omsättning -% -120,00% -17,38% -21,85% -17,13% -25,31%
Soliditet 41,36% 17,61% 12,00% 10,04% 47,36% 63,63%
Kassalikviditet 52,68% 35,89% 24,24% 13,08% 17,31% 26,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...