Visa allt om Nu Jagutveckling AB
Visa allt om Nu Jagutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 373 376 462 412 304 545
Övrig omsättning - - - - - 10
Rörelseresultat (EBIT) 22 -31 77 113 -174 153
Resultat efter finansnetto 22 -31 77 114 -174 153
Årets resultat 22 -31 64 114 -136 85
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 369 379 368 283 291 336
Tillgångar 369 379 368 283 291 336
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 218 195 286 223 109 185
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 39 40 0
Kortfristiga skulder 151 183 81 22 143 113
Skulder och eget kapital 369 379 368 283 291 336
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 126 - - - 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 137 118 47 207 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 40 43 37 15 65 62
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 373 376 462 412 304 555
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 373 376 462 412 304 545
Personalkostnader per anställd (tkr) 194 221 190 89 282 260
Rörelseresultat, EBITDA 22 -31 77 113 -174 153
Nettoomsättningförändring -0,80% -18,61% 12,14% 35,53% -44,22% -%
Du Pont-modellen 5,96% -8,18% 21,20% 40,28% -59,79% 45,54%
Vinstmarginal 5,90% -8,24% 16,88% 27,67% -57,24% 28,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 76,21% 93,09% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 58,45% 52,13% 62,12% 63,35% 48,68% 40,92%
Soliditet 59,08% 51,45% 77,72% 78,80% 37,46% 63,39%
Kassalikviditet 244,37% 207,10% 454,32% 1 286,36% 203,50% 297,35%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...