Visa allt om Erob AB
Visa allt om Erob AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0
Resultat efter finansnetto -83 554 -43 554 0
Årets resultat -83 554 -43 554 0
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 000 143 554 187 108
Omsättningstillgångar 50 50 50
Tillgångar 60 050 143 604 187 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 60 050 143 604 187 158
Obeskattade reserver 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0
Skulder och eget kapital 60 050 143 604 187 158
Löner & utdelning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...