Visa allt om Natalia Sygut AB
Visa allt om Natalia Sygut AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -11 -14 0 -9 -6 -104
Resultat efter finansnetto -1 -10 -13 0 207 1 651
Årets resultat -1 -10 -13 0 207 1 651
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 50 586 596 610 909 702 701
Tillgångar 50 586 596 610 909 702 701
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 50 586 597 609 909 702 701
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Skulder och eget kapital 50 586 596 610 909 702 701
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -11 -14 0 -9 -6 -104
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 2,00% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 5 000,00% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,17% 99,84% 100,00% 100,00% 100,00%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...