Visa allt om Winnie Bergkvist Sjukgymnastik och Friskvård AB
Visa allt om Winnie Bergkvist Sjukgymnastik och Friskvård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Nettoomsättning 1 053 1 067 1 166 930 1 207 1 642
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 301 242 253 -24 199 881
Resultat efter finansnetto 301 242 257 -14 206 881
Årets resultat 243 247 139 -6 101 431
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 522 626 156 223 290 357
Omsättningstillgångar 598 564 1 042 737 900 946
Tillgångar 1 119 1 190 1 198 960 1 190 1 303
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 333 340 293 155 304 481
Obeskattade reserver 626 641 721 651 663 599
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 160 209 184 155 224 223
Skulder och eget kapital 1 119 1 190 1 198 960 1 190 1 303
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 404 431 446 420 448 302
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 127 135 149 154 163 120
Utdelning till aktieägare 250 250 200 0 143 278
Omsättning 1 053 1 067 1 166 930 1 207 1 642
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 053 1 067 1 166 930 1 207 1 642
Personalkostnader per anställd (tkr) 440 469 560 611 632 452
Rörelseresultat, EBITDA 405 347 320 43 266 959
Nettoomsättningförändring -1,31% -8,49% 25,38% -22,95% -26,49% -%
Du Pont-modellen 26,90% 20,42% 21,45% -1,46% 17,31% 67,61%
Vinstmarginal 28,58% 22,77% 22,04% -1,51% 17,07% 53,65%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 41,60% 33,27% 73,58% 62,58% 56,01% 44,03%
Soliditet 73,39% 70,59% 71,40% 66,12% 66,61% 70,80%
Kassalikviditet 373,75% 269,86% 566,30% 475,48% 401,79% 424,22%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...