Visa allt om JD Konsult AB
Visa allt om JD Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 957 981 1 124 1 075 1 143 1 013
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 789 669 1 012 722 595 323
Resultat efter finansnetto 872 671 1 015 728 602 324
Årets resultat 555 319 591 401 335 179
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 574 2 033 1 017 774 598 0
Omsättningstillgångar 530 490 1 024 639 371 483
Tillgångar 3 104 2 523 2 041 1 414 969 483
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 621 1 222 1 134 697 437 229
Obeskattade reserver 1 023 876 666 411 229 80
Avsättningar (tkr) 300 255 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 161 171 241 305 304 174
Skulder och eget kapital 3 104 2 523 2 041 1 414 969 483
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 29 0 0 0 - 272
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 5 0 185 202 10
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 48 181 0 58 231 261
Utdelning till aktieägare 160 156 156 154 140 127
Omsättning 957 981 1 124 1 075 1 143 1 013
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 957 981 - 1 075 1 143 1 013
Personalkostnader per anställd (tkr) 93 196 - 233 450 548
Rörelseresultat, EBITDA 789 669 1 012 722 595 323
Nettoomsättningförändring -2,45% -12,72% 4,56% -5,95% 12,83% -%
Du Pont-modellen 28,09% 26,67% 49,83% 51,49% 62,02% 67,08%
Vinstmarginal 91,12% 68,60% 90,48% 67,72% 52,58% 31,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 38,56% 32,52% 69,66% 31,07% 5,86% 30,50%
Soliditet 77,93% 75,52% 81,01% 70,71% 62,52% 59,62%
Kassalikviditet 329,19% 286,55% 424,90% 209,51% 122,04% 277,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...