Visa allt om Innofactor Business Solutions AB
Visa allt om Innofactor Business Solutions AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 456 570 1 520 6 263 3 855 543
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 363 216 -9 -429 17 14
Resultat efter finansnetto 362 198 -23 -431 16 14
Årets resultat 282 154 -23 -431 12 10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 594 887 195 255 1 122 312
Tillgångar 598 891 195 255 1 122 312
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 486 205 51 51 72 60
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 111 687 144 204 1 050 252
Skulder och eget kapital 598 891 195 255 1 122 312
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 224 929 3 119 1 329 202
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 85 335 1 156 563 81
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 456 570 1 520 6 263 3 855 543
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 3 7 3 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 570 507 895 1 285 543
Personalkostnader per anställd (tkr) - 313 421 611 634 293
Rörelseresultat, EBITDA 363 216 -9 -429 17 14
Nettoomsättningförändring -20,00% -62,50% -75,73% 62,46% 609,94% -%
Du Pont-modellen 60,70% 24,24% -4,62% -168,24% 1,52% 4,49%
Vinstmarginal 79,61% 37,89% -0,59% -6,85% 0,44% 2,58%
Bruttovinstmarginal 96,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 105,92% 35,09% 3,36% 0,81% 1,87% 11,05%
Soliditet 81,27% 23,01% 26,15% 20,00% 6,42% 19,23%
Kassalikviditet 535,14% 129,11% 135,42% 125,00% 106,86% 123,81%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...