Visa allt om Aspnäs Maskin & Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 8 421 7 559 9 123 7 571 10 518
Övrig omsättning 1 977 1 961 1 523 2 169 3 201
Rörelseresultat (EBIT) -30 -47 1 429 827 2 811
Resultat efter finansnetto -41 -102 1 345 738 2 712
Årets resultat 45 21 447 312 1 008
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 530 8 374 9 999 9 238 8 864
Omsättningstillgångar 2 338 1 999 2 867 2 633 2 742
Tillgångar 8 868 10 373 12 866 11 870 11 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 635 2 590 2 569 2 222 2 038
Obeskattade reserver 2 584 2 690 2 825 2 093 1 783
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 438 2 251 4 251 4 214 4 283
Kortfristiga skulder 2 211 2 842 3 222 3 342 3 502
Skulder och eget kapital 8 868 10 373 12 866 11 870 11 606
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 1 342 1 597 1 458 1 329 1 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 565 551 560 524 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 128
Omsättning 10 398 9 520 10 646 9 740 13 719
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 684 1 512 1 825 1 514 2 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 433 406 375 504
Rörelseresultat, EBITDA 2 058 2 049 2 999 2 537 3 929
Nettoomsättningförändring 11,40% -17,14% 20,50% -28,02% -%
Du Pont-modellen 0,46% 0,11% 11,46% 7,49% 25,25%
Vinstmarginal 0,49% 0,15% 16,16% 11,74% 27,86%
Bruttovinstmarginal 32,99% 38,79% 47,52% 42,07% 41,15%
Rörelsekapital/omsättning 1,51% -11,15% -3,89% -9,36% -7,23%
Soliditet 52,44% 45,20% 36,15% 31,71% 28,88%
Kassalikviditet 84,67% 53,76% 72,19% 64,09% 68,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...