Visa allt om Aspnäs Maskin & Lantbruk AB
Visa allt om Aspnäs Maskin & Lantbruk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 9 170 8 421 7 559 9 123 7 571 10 518
Övrig omsättning 1 508 1 977 1 961 1 523 2 169 3 201
Rörelseresultat (EBIT) 523 -30 -47 1 429 827 2 811
Resultat efter finansnetto 535 -41 -102 1 345 738 2 712
Årets resultat 415 45 21 447 312 1 008
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 369 6 530 8 374 9 999 9 238 8 864
Omsättningstillgångar 2 837 2 338 1 999 2 867 2 633 2 742
Tillgångar 8 207 8 868 10 373 12 866 11 870 11 606
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 050 2 635 2 590 2 569 2 222 2 038
Obeskattade reserver 2 584 2 584 2 690 2 825 2 093 1 783
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 647 1 438 2 251 4 251 4 214 4 283
Kortfristiga skulder 1 926 2 211 2 842 3 222 3 342 3 502
Skulder och eget kapital 8 207 8 868 10 373 12 866 11 870 11 606
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 627 1 342 1 597 1 458 1 329 1 817
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 683 565 551 560 524 677
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 100 128
Omsättning 10 678 10 398 9 520 10 646 9 740 13 719
Nyckeltal
Antal anställda 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 834 1 684 1 512 1 825 1 514 2 104
Personalkostnader per anställd (tkr) 467 386 433 406 375 504
Rörelseresultat, EBITDA 2 277 2 058 2 049 2 999 2 537 3 929
Nettoomsättningförändring 8,89% 11,40% -17,14% 20,50% -28,02% -%
Du Pont-modellen 7,08% 0,46% 0,11% 11,46% 7,49% 25,25%
Vinstmarginal 6,34% 0,49% 0,15% 16,16% 11,74% 27,86%
Bruttovinstmarginal 46,16% 32,99% 38,79% 47,52% 42,07% 41,15%
Rörelsekapital/omsättning 9,93% 1,51% -11,15% -3,89% -9,36% -7,23%
Soliditet 61,72% 52,44% 45,20% 36,15% 31,71% 28,88%
Kassalikviditet 123,83% 84,67% 53,76% 72,19% 64,09% 68,39%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...