Visa allt om SDIC TT Holding AB
Visa allt om SDIC TT Holding AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -23 -13 -9 -9 -1 -20
Resultat efter finansnetto 429 1 097 67 744 -211 -97
Årets resultat 429 1 097 67 744 800 734
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Omsättningstillgångar 756 1 474 1 285 1 384 1 629 1 133
Tillgångar 4 756 5 474 5 285 5 384 5 629 5 133
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 920 3 492 2 395 2 328 1 584 784
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 800 1 600 1 600 2 400 3 200
Kortfristiga skulder 836 1 182 1 290 1 456 1 645 1 149
Skulder och eget kapital 4 756 5 474 5 285 5 384 5 629 5 133
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 -
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -23 -13 -9 -9 -1 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 82,42% 63,79% 45,32% 43,24% 28,14% 15,27%
Kassalikviditet 90,43% 124,70% 99,61% 95,05% 99,03% 98,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...