Visa allt om Tostemar Protection Aktiebolag
Visa allt om Tostemar Protection Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 575 1 116 11
Övrig omsättning - - -
Rörelseresultat (EBIT) 7 -88 4
Resultat efter finansnetto 5 -95 4
Årets resultat -1 -91 0
Balansräkningar (tkr)
2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0
Anläggningstillgångar 32 43 53
Omsättningstillgångar 653 995 1 145
Tillgångar 685 1 038 1 198
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 97 100
Obeskattade reserver 6 0 4
Avsättningar (tkr) 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 584 941 1 094
Skulder och eget kapital 685 1 038 1 198
Löner & utdelning (tkr)
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - -
Löner till övriga anställda 180 245 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - -
Sociala kostnader 52 70 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0
Omsättning 575 1 116 11
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 575 1 116 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 232 315 -
Rörelseresultat, EBITDA 18 -77 4
Nettoomsättningförändring -48,48% 10 045,45% -%
Du Pont-modellen 1,02% -8,48% 0,33%
Vinstmarginal 1,22% -7,89% 36,36%
Bruttovinstmarginal 63,48% 41,22% 90,91%
Rörelsekapital/omsättning 12,00% 4,84% 463,64%
Soliditet 14,66% 9,34% 8,59%
Kassalikviditet 2,23% 29,33% 10,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 9 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...