Visa allt om Hold ME AB
Visa allt om Hold ME AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 207 259 254 374 407 96
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 -20 -126 1 9 -2
Resultat efter finansnetto 1 -21 -127 1 8 -2
Årets resultat 1 -21 -127 1 5 -2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 44 61 65 106 115 112
Tillgångar 44 61 65 106 115 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 29 56 54 53 48
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 39 53 52
Kortfristiga skulder 14 32 8 13 9 12
Skulder och eget kapital 44 61 65 106 115 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 207 259 254 374 407 96
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 -20 -126 1 9 -2
Nettoomsättningförändring -20,08% 1,97% -32,09% -8,11% 323,96% -%
Du Pont-modellen 2,27% -32,79% -193,85% 0,94% 7,83% -1,79%
Vinstmarginal 0,48% -7,72% -49,61% 0,27% 2,21% -2,08%
Bruttovinstmarginal 61,84% 56,37% 20,08% 48,40% 48,40% 54,17%
Rörelsekapital/omsättning 14,49% 11,20% 22,44% 24,87% 26,04% 104,17%
Soliditet 68,18% 47,54% 86,15% 50,94% 46,09% 42,86%
Kassalikviditet 21,43% 62,50% 212,50% 453,85% 777,78% 200,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...