Visa allt om Internet Marketing Guru AB
Visa allt om Internet Marketing Guru AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 189 146 79 325 337 155
Övrig omsättning - - - 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) 51 -42 -5 -19 11 -53
Resultat efter finansnetto 51 -42 -5 -19 11 -46
Årets resultat 51 -42 -5 -19 11 -46
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 12 16 21 0 0
Omsättningstillgångar 82 15 45 39 73 32
Tillgångar 89 27 61 59 73 32
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 8 50 51 41 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 19 11 9 32 2
Skulder och eget kapital 89 27 61 59 73 32
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 16 8 105 74 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 8 0 3 33 23 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 189 146 79 326 338 155
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 189 146 79 325 337 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 38 33 15 149 111 40
Rörelseresultat, EBITDA 56 -37 0 -17 11 -53
Nettoomsättningförändring 29,45% 84,81% -75,69% -3,56% 117,42% -%
Du Pont-modellen 57,30% -155,56% -8,20% -32,20% 15,07% -143,75%
Vinstmarginal 26,98% -28,77% -6,33% -5,85% 3,26% -29,68%
Bruttovinstmarginal 77,25% 52,74% 78,48% 67,38% 60,83% 35,48%
Rörelsekapital/omsättning 27,51% -2,74% 43,04% 9,23% 12,17% 19,35%
Soliditet 66,29% 29,63% 81,97% 86,44% 56,16% 93,75%
Kassalikviditet 273,33% 78,95% 409,09% 433,33% 228,12% 1 600,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...