Visa allt om Internet Marketing Guru AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 146 79 325 337 155
Övrig omsättning - - 1 1 -
Rörelseresultat (EBIT) -42 -5 -19 11 -53
Resultat efter finansnetto -42 -5 -19 11 -46
Årets resultat -42 -5 -19 11 -46
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 16 21 0 0
Omsättningstillgångar 15 45 39 73 32
Tillgångar 27 61 59 73 32
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 50 51 41 30
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 19 11 9 32 2
Skulder och eget kapital 27 61 59 73 32
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 16 8 105 74 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 0 3 33 23 9
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0
Omsättning 146 79 326 338 155
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 146 79 325 337 155
Personalkostnader per anställd (tkr) 33 15 149 111 40
Rörelseresultat, EBITDA -37 0 -17 11 -53
Nettoomsättningförändring 84,81% -75,69% -3,56% 117,42% -%
Du Pont-modellen -155,56% -8,20% -32,20% 15,07% -143,75%
Vinstmarginal -28,77% -6,33% -5,85% 3,26% -29,68%
Bruttovinstmarginal 52,74% 78,48% 67,38% 60,83% 35,48%
Rörelsekapital/omsättning -2,74% 43,04% 9,23% 12,17% 19,35%
Soliditet 29,63% 81,97% 86,44% 56,16% 93,75%
Kassalikviditet 78,95% 409,09% 433,33% 228,12% 1 600,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...