Visa allt om Vinlusen AB
Visa allt om Vinlusen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 1 350 1 418 3 072 599 374 317
Övrig omsättning - - 5 - - 5
Rörelseresultat (EBIT) -47 239 231 8 -163 -206
Resultat efter finansnetto -48 239 227 0 -166 -207
Årets resultat -20 192 227 0 -166 -207
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 515 647 758 209 269 286
Tillgångar 515 647 758 209 269 286
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 255 375 283 56 50 51
Obeskattade reserver 0 28 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 87 0 48 35
Kortfristiga skulder 260 244 388 153 171 200
Skulder och eget kapital 515 647 758 209 269 286
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - - 0 88 22 20
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 514 462 246 4 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 0
Sociala kostnader 236 145 77 27 7 7
Utdelning till aktieägare 0 100 0 0 0 0
Omsättning 1 350 1 418 3 077 599 374 322
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 350 1 418 3 072 599 374 317
Personalkostnader per anställd (tkr) 754 607 328 119 29 33
Rörelseresultat, EBITDA -47 239 231 8 -163 -206
Nettoomsättningförändring -4,80% -53,84% 412,85% 60,16% 17,98% -%
Du Pont-modellen -9,13% 36,94% 30,47% 3,83% -60,59% -71,68%
Vinstmarginal -3,48% 16,85% 7,52% 1,34% -43,58% -64,67%
Bruttovinstmarginal 64,59% 67,84% 24,32% 39,40% -8,02% 7,26%
Rörelsekapital/omsättning 18,89% 28,42% 12,04% 9,35% 26,20% 27,13%
Soliditet 49,51% 61,34% 37,34% 26,79% 18,59% 17,83%
Kassalikviditet 158,08% 144,26% 78,61% 64,05% 38,60% 28,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...