Visa allt om Peter Bergkvist Service AB
Visa allt om Peter Bergkvist Service AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-04
Nettoomsättning 18 454 17 882 19 058 25 590 15 220
Övrig omsättning 488 495 444 - -
Rörelseresultat (EBIT) 959 747 964 850 424
Resultat efter finansnetto 942 747 941 763 250
Årets resultat 654 426 501 335 115
Balansräkningar (tkr)
2015-09 2014-09 2013-09 2012-09 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 958 600 1 020 1 395 2 001
Omsättningstillgångar 3 271 2 849 3 124 2 685 1 264
Tillgångar 4 229 3 449 4 144 4 080 3 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 181 1 027 901 550 215
Obeskattade reserver 935 837 640 391 90
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 300 300 1 521
Kortfristiga skulder 2 113 1 585 2 303 2 839 1 440
Skulder och eget kapital 4 229 3 449 4 144 4 080 3 266
Löner & utdelning (tkr)
2015-09
2014-09
2013-09
2012-09
2011-04
Löner till styrelse & VD - - 534 803 264
Varav tantiem till styrelse & VD - - 100 - -
Löner till övriga anställda 2 999 2 782 2 629 3 565 2 106
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 930 860 1 045 1 330 650
Utdelning till aktieägare 1 000 500 300 150 0
Omsättning 18 942 18 377 19 502 25 590 15 220
Nyckeltal
Antal anställda 9 9 10 10 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 050 1 987 1 906 2 559 1 691
Personalkostnader per anställd (tkr) 453 406 408 558 336
Rörelseresultat, EBITDA 1 383 1 274 1 465 1 548 858
Nettoomsättningförändring 3,20% -6,17% -25,53% 68,13% -%
Du Pont-modellen 22,70% 21,89% 23,31% 20,96% 12,98%
Vinstmarginal 5,20% 4,22% 5,07% 3,34% 2,79%
Bruttovinstmarginal 42,03% 41,05% 42,44% 42,80% 42,16%
Rörelsekapital/omsättning 6,28% 7,07% 4,31% -0,60% -1,16%
Soliditet 45,17% 48,71% 33,12% 20,54% 8,61%
Kassalikviditet 126,98% 147,57% 110,81% 76,51% 52,57%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...