Visa allt om Esque Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3 808 3 555 1 848 1 366 1 535
Övrig omsättning - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 876 936 23 21 8
Resultat efter finansnetto 855 939 26 24 8
Årets resultat 491 538 13 13 2
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 8 18 28 38
Omsättningstillgångar 1 834 1 714 1 099 696 511
Tillgångar 1 859 1 723 1 118 725 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 956 665 127 115 102
Obeskattade reserver 459 240 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 443 817 991 610 447
Skulder och eget kapital 1 859 1 723 1 118 725 549
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - - 0 862
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - -
Löner till övriga anställda 982 1 071 795 567 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - -
Sociala kostnader 441 283 250 178 271
Utdelning till aktieägare 400 200 0 0 0
Omsättning 3 808 3 555 1 848 1 366 1 535
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 269 1 185 924 683 768
Personalkostnader per anställd (tkr) 530 486 603 380 593
Rörelseresultat, EBITDA 889 946 33 31 20
Nettoomsättningförändring 7,12% 92,37% 35,29% -11,01% -%
Du Pont-modellen 47,12% 54,79% 2,33% 3,31% 1,46%
Vinstmarginal 23,00% 26,55% 1,41% 1,76% 0,52%
Bruttovinstmarginal 83,46% 84,30% 90,48% 96,05% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning 36,53% 25,23% 5,84% 6,30% 4,17%
Soliditet 70,68% 49,46% 11,36% 15,86% 18,58%
Kassalikviditet 332,73% 148,96% 90,11% 105,74% 114,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...