Visa allt om Esque Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 3 515 3 808 3 555 1 848 1 366 1 535
Övrig omsättning 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 957 876 936 23 21 8
Resultat efter finansnetto 932 855 939 26 24 8
Årets resultat 530 491 538 13 13 2
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 25 8 18 28 38
Omsättningstillgångar 2 086 1 834 1 714 1 099 696 511
Tillgångar 2 086 1 859 1 723 1 118 725 549
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 086 956 665 127 115 102
Obeskattade reserver 700 459 240 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 300 443 817 991 610 447
Skulder och eget kapital 2 086 1 859 1 723 1 118 725 549
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 862
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 742 982 1 071 795 567 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 326 441 283 250 178 271
Utdelning till aktieägare 680 400 200 0 0 0
Omsättning 3 516 3 808 3 555 1 848 1 366 1 535
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 758 1 269 1 185 924 683 768
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 530 486 603 380 593
Rörelseresultat, EBITDA 961 889 946 33 31 20
Nettoomsättningförändring -7,69% 7,12% 92,37% 35,29% -11,01% -%
Du Pont-modellen 45,88% 47,12% 54,79% 2,33% 3,31% 1,46%
Vinstmarginal 27,23% 23,00% 26,55% 1,41% 1,76% 0,52%
Bruttovinstmarginal 81,39% 83,46% 84,30% 90,48% 96,05% 99,02%
Rörelsekapital/omsättning 50,81% 36,53% 25,23% 5,84% 6,30% 4,17%
Soliditet 78,24% 70,68% 49,46% 11,36% 15,86% 18,58%
Kassalikviditet 553,33% 332,73% 148,96% 90,11% 105,74% 114,32%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...