Visa allt om R&D dynamic AB
Visa allt om R&D dynamic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 76 293 30 234 262 784
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -13 193 -97 113 165 130
Resultat efter finansnetto -13 194 -96 111 169 130
Årets resultat -12 172 -96 82 125 95
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 269 438 243 462 593 669
Tillgångar 269 438 243 462 593 669
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 258 86 257 275 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 103 103 99 79 107
Kortfristiga skulder 19 76 53 106 238 368
Skulder och eget kapital 269 438 243 462 593 669
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 20 - - 32 4 342
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 28 32 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 7 9 11 10 1 202
Utdelning till aktieägare 0 100 0 75 100 45
Omsättning 76 293 30 234 262 784
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 76 293 30 234 262 784
Personalkostnader per anställd (tkr) 27 36 43 42 6 556
Rörelseresultat, EBITDA -13 193 -97 113 165 130
Nettoomsättningförändring -74,06% 876,67% -87,18% -10,69% -66,58% -%
Du Pont-modellen -4,83% 44,29% -39,51% 25,11% 28,67% 19,43%
Vinstmarginal -17,11% 66,21% -320,00% 49,57% 64,89% 16,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 328,95% 123,55% 633,33% 152,14% 135,50% 38,39%
Soliditet 54,28% 58,90% 35,39% 55,63% 46,37% 29,15%
Kassalikviditet 1 415,79% 576,32% 458,49% 435,85% 249,16% 181,79%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...