Visa allt om R. Molvidson AB
Visa allt om R. Molvidson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 16 21 455 134 129 594
Övrig omsättning 35 - - 20 62 249
Rörelseresultat (EBIT) -27 -25 -4 83 -62 124
Resultat efter finansnetto -27 -25 9 81 -100 68
Årets resultat -27 -25 7 81 -83 38
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 1 739 1 721 1 748 1 977 1 964 2 101
Tillgångar 1 739 1 721 1 748 1 977 1 964 2 101
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 92 119 143 136 55 138
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 647 1 602 1 604 1 840 1 909 1 946
Skulder och eget kapital 1 739 1 721 1 748 1 977 1 964 2 101
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 50 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 16 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 51 21 455 154 191 843
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 129 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 66 -
Rörelseresultat, EBITDA -27 -25 -4 83 -62 131
Nettoomsättningförändring -23,81% -95,38% 239,55% 3,88% -78,28% -%
Du Pont-modellen -1,55% -1,45% 0,51% 4,20% -3,16% 5,90%
Vinstmarginal -168,75% -119,05% 1,98% 61,94% -48,06% 20,88%
Bruttovinstmarginal 100,00% 9,52% 91,21% -50,75% 44,96% -11,62%
Rörelsekapital/omsättning 575,00% 566,67% 31,65% 102,24% 42,64% 26,09%
Soliditet 5,29% 6,91% 8,18% 6,88% 2,80% 7,16%
Kassalikviditet 0,12% 0,19% 2,06% 0,65% 0,10% 2,52%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...