Visa allt om Stugan AB (svb)
Visa allt om Stugan AB (svb)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 445 212 0 0 0 0
Övrig omsättning 500 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -82 54 -14 -16 -176 -20
Resultat efter finansnetto -82 54 -14 -16 -175 -20
Årets resultat -82 42 -14 -16 -175 -20
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 458 807 92 106 122 335
Tillgångar 458 807 92 106 122 335
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 107 107 65 78 95 270
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 351 700 27 27 27 65
Skulder och eget kapital 458 807 92 106 122 335
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 248 112 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 64 17 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 945 212 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 445 212 - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 316 129 - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -82 54 -14 -16 -176 -20
Nettoomsättningförändring 109,91% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -17,90% 6,69% -% -% -% -%
Vinstmarginal -18,43% 25,47% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 24,04% 50,47% -% -% -% -%
Soliditet 23,36% 13,26% 70,65% 73,58% 77,87% 80,60%
Kassalikviditet 130,48% 115,29% 340,74% 392,59% 451,85% 515,38%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...