Visa allt om Båtvårdsspecialisten Värmdö AB
Visa allt om Båtvårdsspecialisten Värmdö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 436 2 426 2 387 2 398 2 765 2 244
Övrig omsättning - 3 199 28 - 24
Rörelseresultat (EBIT) 344 -490 -810 227 -298 199
Resultat efter finansnetto 278 -589 -924 204 -329 121
Årets resultat 278 -589 -924 200 -234 19
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 970 1 072 1 259 1 459 737 687
Omsättningstillgångar 157 238 362 476 276 315
Tillgångar 1 127 1 310 1 621 1 935 1 013 1 002
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -926 -1 204 -615 309 109 119
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 95
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 361 642 1 082 689 163 0
Kortfristiga skulder 1 691 1 873 1 155 937 742 788
Skulder och eget kapital 1 127 1 310 1 621 1 935 1 013 1 002
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 436 479 770 585 444 501
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 107 98 119 84 65 78
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 436 2 429 2 586 2 426 2 765 2 268
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 2 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 718 1 213 796 799 1 383 449
Personalkostnader per anställd (tkr) 322 353 310 249 260 117
Rörelseresultat, EBITDA 549 -273 -581 227 -120 289
Nettoomsättningförändring 41,63% 1,63% -0,46% -13,27% 23,22% -%
Du Pont-modellen 30,52% -37,40% -49,97% 11,73% -28,92% 19,86%
Vinstmarginal 10,01% -20,20% -33,93% 9,47% -10,60% 8,87%
Bruttovinstmarginal 65,10% 65,29% 64,60% 70,31% 48,14% 70,28%
Rörelsekapital/omsättning -44,64% -67,39% -33,22% -19,22% -16,85% -21,08%
Soliditet -82,17% -91,91% -37,94% 15,97% 10,76% 18,86%
Kassalikviditet 9,28% 12,71% 31,34% 50,80% 37,20% 39,97%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...