Visa allt om Halltorp Gästgiverigruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -1 -5 -5 -1 -20
Resultat efter finansnetto -2 -32 -65 -109 17 147
Årets resultat -2 -32 -32 -71 17 147
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 100 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Omsättningstillgångar 59 16 98 103 184 167
Tillgångar 6 159 6 016 6 098 6 103 6 184 6 167
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 126 128 160 392 264 247
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 500 2 920 3 520 4 320 5 920 5 920
Kortfristiga skulder 4 533 2 969 2 418 1 391 0 0
Skulder och eget kapital 6 159 6 016 6 098 6 103 6 184 6 167
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -1 -5 -5 -1 -20
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 2,05% 2,13% 2,62% 6,42% 4,27% 4,01%
Kassalikviditet 1,30% 0,54% 4,05% 7,40% -% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...