Visa allt om Storstockholms Storköksservice AB
Visa allt om Storstockholms Storköksservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 10 182 9 037 5 734 4 177 4 141 4 064
Övrig omsättning 1 1 44 11 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 123 475 268 228 87 742
Resultat efter finansnetto 2 121 476 270 230 27 730
Årets resultat 1 221 268 157 119 7 389
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 83 146 122 72 117 166
Omsättningstillgångar 3 609 1 879 1 565 974 1 029 987
Tillgångar 3 692 2 025 1 687 1 045 1 146 1 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 411 590 473 415 396 489
Obeskattade reserver 999 457 334 271 210 201
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 12 32
Kortfristiga skulder 1 281 977 881 358 527 432
Skulder och eget kapital 3 692 2 025 1 687 1 045 1 146 1 153
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 780
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 207 2 034 1 384 997 1 413 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 774 642 478 371 503 291
Utdelning till aktieägare 400 0 150 100 100 100
Omsättning 10 183 9 038 5 778 4 188 4 141 4 064
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 4 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 697 1 506 1 147 1 044 1 035 1 355
Personalkostnader per anställd (tkr) 501 453 377 344 481 406
Rörelseresultat, EBITDA 2 134 498 298 263 122 789
Nettoomsättningförändring 12,67% 57,60% 37,28% 0,87% 1,89% -%
Du Pont-modellen 57,53% 23,60% 16,00% 22,20% 7,77% 64,44%
Vinstmarginal 20,86% 5,29% 4,71% 5,55% 2,15% 18,28%
Bruttovinstmarginal 63,60% 53,61% 53,64% 53,36% 64,21% 59,47%
Rörelsekapital/omsättning 22,86% 9,98% 11,93% 14,75% 12,12% 13,66%
Soliditet 59,32% 46,74% 43,48% 58,83% 48,06% 55,26%
Kassalikviditet 273,46% 173,49% 158,57% 251,96% 184,82% 213,89%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...