Visa allt om ProVi Emteryd AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 950
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 -1 -1 0 -1 0 950
Resultat efter finansnetto 0 -1 -1 45 17 0 950
Årets resultat 34 155 1 24 12 0 525
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 731 0 950
Omsättningstillgångar 334 491 789 795 21 863 100
Tillgångar 334 491 789 795 753 863 1 050
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 134 256 242 391 510 625 625
Obeskattade reserver 0 44 244 247 236 236 238
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 145 145 293 143 0 0 0
Kortfristiga skulder 54 46 11 15 7 2 187
Skulder och eget kapital 334 491 789 795 753 863 1 050
Löner & utdelning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
2010-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 14 156 140 150 143 127 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 950
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 -1 -1 0 -1 0 950
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% 90,48%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -9,16%
Soliditet 40,12% 59,13% 54,79% 72,08% 90,83% 92,58% 76,23%
Kassalikviditet 618,52% 1 067,39% 7 172,73% 5 300,00% 300,00% 43 150,00% 53,48%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 5 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...