Visa allt om Barroma AB
Visa allt om Barroma AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 158 467 237
Övrig omsättning - - - 331 87 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 152 -294 -456
Resultat efter finansnetto 0 0 0 152 -295 -458
Årets resultat 0 0 0 152 -295 -458
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 208 290
Omsättningstillgångar 198 198 198 198 28 44
Tillgångar 198 198 198 198 237 334
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 100 100 100 73 100
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 98 98 98 98 163 234
Skulder och eget kapital 198 198 198 198 237 334
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 20 123 105
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 6 37 32
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 489 554 237
Nyckeltal
Antal anställda - - - 1 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 158 234 79
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 26 81 46
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 221 -225 -234
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -66,17% 97,05% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 76,77% -124,05% -136,53%
Vinstmarginal -% -% -% 96,20% -62,96% -192,41%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 52,53% 56,53% 54,43%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 63,29% -28,91% -80,17%
Soliditet 50,51% 50,51% 50,51% 50,51% 30,80% 29,94%
Kassalikviditet 202,04% 202,04% 202,04% 202,04% 17,18% 18,80%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...