Visa allt om Et Omnia AB
Visa allt om Et Omnia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -9 -5 -5 -7 -11
Resultat efter finansnetto -2 -9 -19 -5 -7 -11
Årets resultat -2 -9 -19 -5 -7 -11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 4 7 11 15
Omsättningstillgångar 77 48 54 69 70 79
Tillgångar 77 48 58 76 81 94
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 76 49 57 76 82 89
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 5
Skulder och eget kapital 77 48 58 76 81 94
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -2 -9 -1 -1 -3 -8
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 98,70% 102,08% 98,28% 100,00% 101,23% 94,68%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 1 580,00%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 11 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...