Visa allt om RYCC Fastigheter AB
Visa allt om RYCC Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Nettoomsättning 71 60 0 160 50 200
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -172 -76 -33 132 14 150
Resultat efter finansnetto -2 76 150 3 939 18 151
Årets resultat 44 48 89 3 899 13 82
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 815 7 831 5 940 5 667 700 700
Omsättningstillgångar 5 202 306 186 322 348 329
Tillgångar 8 018 8 137 6 126 5 989 1 049 1 029
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 275 4 231 4 183 4 094 195 182
Obeskattade reserver 50 108 93 58 38 38
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 180 3 292 1 342 1 522 667 667
Kortfristiga skulder 1 514 507 508 315 149 142
Skulder och eget kapital 8 018 8 137 6 126 5 989 1 049 1 029
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 948 0 0 0 0 0
Omsättning 71 60 0 160 50 200
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -156 -66 -33 132 14 150
Nettoomsättningförändring 18,33% -% -100,00% 220,00% -75,00% -%
Du Pont-modellen 0,97% 2,35% -% 67,17% 6,10% 21,09%
Vinstmarginal 109,86% 318,33% -% 2 514,38% 128,00% 108,50%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 5 194,37% -335,00% -% 4,38% 398,00% 93,50%
Soliditet 53,80% 53,03% 69,47% 69,07% 21,26% 20,41%
Kassalikviditet 343,59% 60,36% 36,61% 102,22% 233,56% 231,69%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...