Visa allt om Infobuild AB
Visa allt om Infobuild AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03
Nettoomsättning 3 781 6 442 7 593 8 020 6 333 6 892
Övrig omsättning 540 - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 947 -1 015 -1 304 27 45 20
Resultat efter finansnetto 945 -1 015 -1 307 34 52 19
Årets resultat 945 -1 015 -1 301 20 34 11
Balansräkningar (tkr)
2016-03 2015-03 2014-03 2013-03 2012-03 2011-03
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 54 1 119 2 196 24 24
Omsättningstillgångar 4 458 6 965 5 293 4 686 3 278 3 737
Tillgångar 4 458 7 019 6 412 6 882 3 302 3 761
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 193 248 163 1 264 345 111
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 106 3 206 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 265 4 665 3 042 5 618 2 957 3 651
Skulder och eget kapital 4 458 7 019 6 412 6 882 3 302 3 761
Löner & utdelning (tkr)
2016-03
2015-03
2014-03
2013-03
2012-03
2011-03
Löner till styrelse & VD - - - 0 239 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 1 004 2 956 3 133 2 187 1 421 1 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 -
Sociala kostnader 462 1 163 1 336 916 664 582
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 321 6 442 7 602 8 020 6 333 6 892
Nyckeltal
Antal anställda 2 5 5 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 891 1 288 1 519 2 673 2 111 2 297
Personalkostnader per anställd (tkr) 738 831 906 1 098 833 756
Rörelseresultat, EBITDA 955 -1 004 -1 302 27 45 20
Nettoomsättningförändring -41,31% -15,16% -5,32% 26,64% -8,11% -%
Du Pont-modellen 21,24% -14,43% -20,34% 0,51% 1,73% 0,53%
Vinstmarginal 25,05% -15,72% -17,17% 0,44% 0,90% 0,29%
Bruttovinstmarginal 67,34% 67,71% 57,63% 55,35% 53,89% 52,28%
Rörelsekapital/omsättning 31,55% 35,70% 29,65% -11,62% 5,07% 1,25%
Soliditet 26,76% 3,53% 2,54% 18,37% 10,45% 2,95%
Kassalikviditet 136,54% 149,30% 174,00% 83,41% 110,86% 102,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...