Visa allt om SG Holding Consultancy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -6 -5 -5 -11
Resultat efter finansnetto -5 -4 -4 663 -4 -10
Årets resultat -5 -4 -4 662 -4 -10
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 8 0
Omsättningstillgångar 161 166 170 760 97 100
Tillgångar 161 166 170 760 104 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 155 159 748 86 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 11 11 11 18 11
Skulder och eget kapital 161 166 170 760 104 100
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 585 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -6 -5 -5 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,79% 93,37% 93,53% 98,42% 82,69% 90,00%
Kassalikviditet 1 463,64% 1 509,09% 1 545,45% 6 909,09% 538,89% 909,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...