Visa allt om SG Holding Consultancy AB
Visa allt om SG Holding Consultancy AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -5 -5 -5 -6 -5 -5 -11
Resultat efter finansnetto -5 -5 -4 -4 663 -4 -10
Årets resultat -5 -5 -4 -4 662 -4 -10
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 8 0
Omsättningstillgångar 156 161 166 170 760 97 100
Tillgångar 156 161 166 170 760 104 100
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 146 151 155 159 748 86 90
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 11 11 11 11 11 18 11
Skulder och eget kapital 156 161 166 170 760 104 100
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 44 0 0 0 585 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 0 0 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -5 -5 -5 -6 -5 -5 -11
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,59% 93,79% 93,37% 93,53% 98,42% 82,69% 90,00%
Kassalikviditet 1 418,18% 1 463,64% 1 509,09% 1 545,45% 6 909,09% 538,89% 909,09%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...