Visa allt om SRSB Sverige AB
Visa allt om SRSB Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 8 104 7 483 8 529 3 964 3 027 1 540
Övrig omsättning - - 76 40 - -
Rörelseresultat (EBIT) 726 494 681 192 155 17
Resultat efter finansnetto 721 482 670 185 144 13
Årets resultat 418 277 392 136 106 9
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 93 108 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 426 2 090 2 045 996 575 219
Tillgångar 2 519 2 198 2 045 996 575 219
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 837 620 643 251 215 109
Obeskattade reserver 471 290 168 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 38 53 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 173 1 236 1 235 745 360 111
Skulder och eget kapital 2 519 2 198 2 045 996 575 219
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 100 3 986 4 232 2 058 1 693 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 731 1 259 1 275 595 476 171
Utdelning till aktieägare 300 200 300 0 100 0
Omsättning 8 104 7 483 8 605 4 004 3 027 1 540
Nyckeltal
Antal anställda 6 10 13 6 6 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 351 748 656 661 505 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 478 529 427 445 365 262
Rörelseresultat, EBITDA 742 510 681 192 155 17
Nettoomsättningförändring 8,30% -12,26% 115,16% 30,95% 96,56% -%
Du Pont-modellen 28,82% 22,47% 33,59% 19,28% 26,96% 7,76%
Vinstmarginal 8,96% 6,60% 8,05% 4,84% 5,12% 1,10%
Bruttovinstmarginal 53,50% 86,04% 82,00% 80,02% 83,78% 61,56%
Rörelsekapital/omsättning 15,46% 11,41% 9,50% 6,33% 7,10% 7,01%
Soliditet 47,81% 38,50% 37,85% 25,20% 37,39% 49,77%
Kassalikviditet 183,12% 148,87% 152,55% 122,28% 147,22% 136,94%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...