Visa allt om Stämman 2 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 2 365 2 391 2 361 2 293 2 238 2 238 0
Övrig omsättning - - - 16 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 057 1 889 1 753 1 833 1 719 1 861 0
Resultat efter finansnetto 1 128 1 739 1 513 1 241 1 059 1 249 0
Årets resultat 245 241 161 1 283 190 867 -98
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 * 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 105 30 426 30 746 31 066 38 000 34 000 29 901
Omsättningstillgångar 7 413 7 281 6 708 6 241 4 145 2 386 280
Tillgångar 37 518 - 37 454 37 307 42 145 36 386 30 181
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 974 -5 887 13 560 13 398 16 989 13 811 10 408
Obeskattade reserver 435 435 435 435 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 929 852 2 666 1 437 150
Långfristiga skulder 21 375 21 825 21 713 22 163 22 163 21 100 19 585
Kortfristiga skulder 734 718 817 459 327 38 38
Skulder och eget kapital 37 518 - 37 454 37 307 42 145 36 386 30 181
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 161 0
Omsättning 2 365 2 391 2 361 2 309 2 238 2 238 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 377 2 209 2 073 2 153 2 062 2 160 0
Nettoomsättningförändring -1,09% 1,27% 2,97% 2,46% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen 3,79% -% 5,58% 5,32% 4,54% 5,11% -%
Vinstmarginal 60,17% 93,31% 88,48% 86,48% 85,43% 83,15% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,60% -%
Rörelsekapital/omsättning 282,41% 274,49% 249,51% 252,16% 170,60% 104,92% -%
Soliditet 40,82% -% 37,11% 36,77% 40,31% 37,96% 34,49%
Kassalikviditet 1 009,95% 1 014,07% 821,05% 1 359,69% 1 267,58% 6 278,95% 736,84%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2009 är 1 månader och har därför blivit justerat uppåt.

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2014-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...