Visa allt om Construction Law Stockholm AB
Visa allt om Construction Law Stockholm AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 147 128 124 586 114 736 93 633 75 975 66 915
Övrig omsättning 24 - - 37 - -
Rörelseresultat (EBIT) 46 595 46 853 39 601 32 256 29 193 21 707
Resultat efter finansnetto 46 046 46 582 39 347 32 016 28 995 21 577
Årets resultat 40 716 42 100 14 650 10 858 7 790 7 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 12 520 8 767 2 127 1 787 861 977
Omsättningstillgångar 61 788 62 462 51 164 39 917 34 888 27 318
Tillgångar 74 308 71 228 53 291 41 704 35 749 28 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 19 847 17 391 14 892 11 108 7 950 7 360
Minoritetsintressen 22 474 22 150 17 284 13 014 15 326 7 617
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 367 4 318 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 28 619 27 369 21 115 17 582 12 473 13 319
Skulder och eget kapital 74 308 71 228 53 291 41 704 35 749 28 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 7 068 5 774 0 - 0 5 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 30 583 25 828 29 297 23 509 17 187 10 904
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 18 287 14 936 13 695 11 221 9 223 8 716
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0
Omsättning 147 152 124 586 114 736 93 670 75 975 66 915
Nyckeltal
Antal anställda 64 52 45 41 34 25
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 299 2 396 2 550 2 284 2 235 2 677
Personalkostnader per anställd (tkr) 946 959 1 016 895 825 1 064
Rörelseresultat, EBITDA 48 716 48 868 39 755 32 540 29 408 21 944
Nettoomsättningförändring 18,09% 8,58% 22,54% 23,24% 13,54% -%
Du Pont-modellen 62,71% 65,80% 74,35% 77,40% 81,71% 76,78%
Vinstmarginal 31,67% 37,62% 34,53% 34,48% 38,45% 32,47%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 22,54% 28,17% 26,19% 23,85% 29,50% 20,92%
Soliditet 26,71% 24,42% 27,94% 26,64% 22,24% 26,01%
Kassalikviditet 215,90% 228,22% 242,31% 227,03% 279,71% 205,11%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 61 563 51 200 48 049 0 0 0
Övrig omsättning 24 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 923 1 908 2 625 -9 -7 -13
Resultat efter finansnetto 24 046 20 269 18 815 14 752 10 571 9 889
Årets resultat 18 715 15 788 14 650 10 858 7 790 7 240
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 793 18 458 16 315 14 780 10 663 9 987
Omsättningstillgångar 17 389 16 882 14 366 3 002 2 717 22
Tillgångar 37 182 35 340 30 680 17 782 13 380 10 009
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 993 16 064 14 892 11 108 7 950 7 360
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 18 189 19 276 15 788 6 675 5 429 2 649
Skulder och eget kapital 37 182 35 340 30 680 17 782 13 380 10 009
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12 2010-12
Löner till styrelse & VD 7 068 5 774 29 424 0 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 30 583 25 828 0 0 0 -
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - -
Sociala kostnader 18 287 14 936 13 695 0 0 -
Utdelning till aktieägare 18 704 15 810 14 640 10 866 7 700 7 200
Omsättning 61 587 51 200 48 049 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 64 52 45 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) 962 985 1 068 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 885 910 971 - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 923 1 908 2 625 -9 -7 -13
Nettoomsättningförändring 20,24% 6,56% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 64,90% 57,39% 61,46% -% -% -%
Vinstmarginal 39,20% 39,62% 39,24% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -1,30% -4,68% -2,96% -% -% -%
Soliditet 51,08% 45,46% 48,54% 62,47% 59,42% 73,53%
Kassalikviditet 95,60% 87,58% 90,99% 44,97% 50,05% 0,83%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...