Visa allt om PIAC Invest AB
Visa allt om PIAC Invest AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 0
Övrig omsättning - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 787 2 091 1 934 2 046 2 324 0
Resultat efter finansnetto 1 846 2 028 1 996 2 064 2 325 0
Årets resultat 0 1 566 1 160 1 140 1 285 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 780 1 827 1 870 1 920 1 383 971
Omsättningstillgångar 15 195 16 025 2 667 1 729 1 626 26
Tillgångar 16 975 17 852 4 537 3 650 3 009 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 753 3 253 2 685 2 525 1 385 100
Obeskattade reserver 1 602 1 602 1 602 1 099 581 0
Avsättningar (tkr) 1 1 0 0 0 0
Långfristiga skulder 12 000 12 000 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 618 996 250 26 1 042 897
Skulder och eget kapital 16 975 17 852 4 537 3 650 3 009 997
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 2 500 1 000 1 000 0 0
Omsättning 2 000 2 400 2 400 2 400 2 400 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - - - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 834 2 138 1 984 2 096 2 350 0
Nettoomsättningförändring -16,67% 0,00% 0,00% 0,00% -% -%
Du Pont-modellen 11,86% 12,04% 44,02% 56,55% 77,27% -%
Vinstmarginal 100,70% 89,58% 83,21% 86,00% 96,88% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 628,85% 626,21% 100,71% 70,96% 24,33% -%
Soliditet 11,80% 25,22% 86,72% 91,37% 60,26% 10,03%
Kassalikviditet 580,40% 1 608,94% 1 066,80% 6 650,00% 156,05% 2,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...