Visa allt om Wennbergs Handelsträdgård AB
Visa allt om Wennbergs Handelsträdgård AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 3 599 3 598 3 859 3 865 3 579 3 956
Övrig omsättning - - 60 215 36 138
Rörelseresultat (EBIT) 402 261 225 188 -119 792
Resultat efter finansnetto 395 247 194 93 -90 795
Årets resultat 304 187 141 66 77 438
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 9 28 67 484 0
Omsättningstillgångar 1 931 1 811 1 641 1 753 1 345 1 896
Tillgångar 1 931 1 820 1 668 1 820 1 829 1 896
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 813 759 697 681 615 538
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 197
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 118 1 061 972 1 139 1 214 1 161
Skulder och eget kapital 1 931 1 820 1 668 1 820 1 829 1 896
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 315
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 340 1 345 1 312 1 507 1 445 940
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - -
Sociala kostnader 408 401 408 626 449 453
Utdelning till aktieägare 375 250 125 125 0 0
Omsättning 3 599 3 598 3 919 4 080 3 615 4 094
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 800 1 799 1 930 1 933 1 790 1 978
Personalkostnader per anställd (tkr) 878 876 862 1 076 995 857
Rörelseresultat, EBITDA 402 261 225 188 -119 792
Nettoomsättningförändring 0,03% -6,76% -0,16% 7,99% -9,53% -%
Du Pont-modellen 20,92% 14,62% 14,03% 11,32% 0,66% 41,98%
Vinstmarginal 11,23% 7,39% 6,06% 5,33% 0,34% 20,12%
Bruttovinstmarginal 80,11% 77,99% 80,23% 76,71% 75,24% 79,07%
Rörelsekapital/omsättning 22,59% 20,84% 17,34% 15,89% 3,66% 18,58%
Soliditet 42,10% 41,70% 41,79% 37,42% 33,62% 36,03%
Kassalikviditet 155,99% 152,78% 146,91% 134,33% 91,93% 137,55%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 13 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...